Põlva vallas uus vastuvõtu kord

7. mai 2014

Hea lapsevanem.

Lasteaia koha taotlemise avaldused võtab vastu Põlva Vallavalitsus. 2014. aastal peab lasteaia koha taotlemise avaldused
esitama 15.maiks Põlva Vallavalitsusele.

Lasteasutusse laste vastuvõtt – Polva valla koolieelsetesse lasteasutustess…
Avalduse vorm – avaldus_lasteaed_20144