Põlva Lasteaed Lepatriinu hoolekogu liikmed 2017/2018 õppeaastal

25.09.2017, nr 1-15.2/20

Rühm Nimi telefon e-mail
I sõim Jana Paumets 56657399 jana.paumets@gmail.com
I sõim Riina Rinne 53402711 riinuskar@gmail.com
II sõim Jaanika Kapp 53808457 jaanika.kapp@gmail.com
II sõim Kerstin Kütt 58439039 kytt.kerstin@gmail.com
I A Krista Pärtin 53579393 hellik2@hot.ee
I A Elis Hainsoo 56885877 elis.hainsoo@gmail.com
IIIA Merilin Ilus 53735534 merilin.ilus@gmail.com
III A Pille Pihus 56236088 Pille.pihus@gmail.com
I B Riina Rinne 53402711 riinuskar@gmail.com
I B Jagne Roodes 56221294 jagne.roodes@mail.ee
II B Helena Tammeorg 55613623 helena.tammeorg@gmail.com
II B Annika Ladva 5172799 annika.ladva@gmail.com
III B Ragnar Tagel 5264283 tagel.ragnar@gmail.com
III B Veiko Kahar 5189280 veikokahar@gmail.com
IV B Laura Koger 53600616 yksnaine21@hot.ee
IV B Karmen Ilosaar 53679335 karmenilosaar@gmail.com
Õpetajate esindaja Ave Mattus 56236897 ave.mattus@gmail.com
KOV esindaja Janika Usin

Alus: rühma lapsevanemate koosolekute protokollid.

x x x x x x x x x x x x xx  x x x xx x x x

Põlva Lasteaed Lepatriinu Hoolekogu liikmed 2016/2017 õppeaastal

hoolekogu-liikmed-2016-2017                                                              29.09.2016, nr 1-15.2/20

Nimi e-mail
I sõim Piret Vesi Piret.koor.001@mail.ee
II sõim Krista Pärtin hellik2@hot.ee
I A Merilin Ilus, esimehe asetäitja merilin.ilus@gmail.com
III A Helena Tammeorg helena.tammeorg@gmail.com
I B Pille Vinne, protokollija pillevinne@gmail.com
II B Kristi Tomson tomsonkristi@gmail.com
III B Riina Rinne riinuskar@gmail.com
IV B Kristjan Mäeots kristjan@welco.ee
V B Ragnar Tagel, hoolekogu esimees tagel.ragnar@gmail.com
Õpetajate esindaja Ave Mattus ave.mattus@gmail.com
KOV esindaja Janika Usin

Protokollid:

Hoolekogunr.1_25.10.16 Tööplaan_2017 (1) Hoolekogunr.2_20.12.16 Protokoll_nr.3_24.01.2017

Põlva Lasteaed Lepatriinu hoolekogu liikmed 2015/2016 õppeaastal.

Nimi e-mail telefon
I sõim Greily Künnerpä gretz123@hot.ee 57414282
Asendusliige Piret Vesi Piret.koor@mail.ee 5096779
II sõim Merilin Ilus merilin.ilus@gmail.com 53735534
asendusliige Kerstin Kütt kytt.kerstin@gmail.com 58439039
I A Helena Tammeorg helena.tammeorg@gmail.com 55613623
Annika Ladva annika.Ladva@gmail.com 5172799
III A Riina Rinne riinuskar@gmail.com 53492711
asendusliige Jagne Roodes jagne.roodes@mail.ee 56221294
I B Anne-Ly Lepp anneli.lepp@mail.ee 5221632
II B Evo SirendiHOOLEKOGU ESIMEES evo.sirendi@gmail.com 55612065
asendusliige Helari Haabma merilyn24@hotmail.com 5214889
III B Pille Vinne pillevinne@gmail.com 51902502
asendusliige Angela Kaljula anksu26@hot.ee 5169691
IV B Kristi Tomson TomsonKristi@gmail.com 58547758
asendusliige Margit Avikson margit.avikson@gmail.com 56483402
V B Ragnar Tagel Tagel.ragnar@gmail.com 5264238
Õpetajate esindaja Ave Mattus ave.mattus@gmail.com 56236897
KOV esindaja Janika Usin
2014_2015Lepatriinu hoolekogu tegevuse aruanne

Põlva Lasteaed Lepatriinu hoolekogu liikmed 2014/2015 õppeaastal.

Hoolekogu esimees Evo Sirendi, asetäitja Ragnar Tagel, protokollija Riina Rinne.

Nimi e-mail telefon
I sõim Merilin Ilus merilin.ilus@gmail.com 53735534
Asendusliige Merily Kalinina Merily.kalinina@gmail.com 56871235
II sõim Annika Ladva annika.Ladva@gmail.com 5172799
asendusliige Helena Tammeorg helena.tammeorg@gmail.com 5169681
I A Ragnar Tagel Tagel.ragnar@gmail.com 5264238
II A Priit Puna priitpuna@gmail.com 56229893
Asendusliige Verinika Mõttus veronikamottus@gmail.com 55670155
III A Riina Rinne riinuskar@gmail.com 53492711
asendusliige Hannela Teaste hannela.teaste@polva.ee 59115485
I B Agnes Kaljula agnes66@hot.ee 53426134
II B Evo Sirendi evo.sirendi@gmail.com 55612065
III B Anne-Ly Lepp anneli.lepp@mail.ee 5224632
IV B Kristi Tomson tomsonkristi@gmail.com 58547758
asendusliige Margit Avikson Margit.avikson@gmail.com 56483402
V B Pille Vinne pillevinne@gmail.com 51902502
Asendusliige Angela Kaljula anksu26@hot.ee 5169691
Õpetajate esindaja Ave Mattus ave.mattus@gmail.com 56236897
KOV esindaja
Hoolekoguprotkoll-nr15-29.09.2015 Hoolekoguprotkoll-nr14-19.06.2015 Hoolekoguprotkoll-nr13-01.06.2015 Hoolekoguprotkoll-nr12-08.04.2015 Hoolekogu tookorralduse maarusest 29.01.2014 Hoolekoguprotkoll-nr10-26.01.2015 Hoolekoguprotkoll nr9 8.12.2014 Hoolekogu koosoleku protokoll 04_11_14

Lasteaia hoolekogu ülesanded lähtuvalt “Koolieelse lasteasutuse seadusest” (RT 1999, 27.387

§ 24. Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
[RT I 2008, 13, 86 – jõust. 01.09.2008]

(3) Hoolekogu:
1)kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]
2)annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]
3)teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]
4)osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]
5)otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6)otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]

Põlva Vallavolikogu määrus  1-4/10 29.01.2014 – Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord.

ME10_Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise ..29.01.2014.