Vanast vahvast Lepatriinust saab tuule tiibadesse iga laps!

2015/2016 ÕPPEAASTA TEEMA: „MUINASJUTU(GA) TEEL“.

Algul õpeta last kuulama, siis võid talle õpetada kõike, mida tahad B.Franklin

ÜLDEESMÄRK:

 • Lapse arengu toetamine muinasjutte-lugusid jutustades, mängides ja lavastades.
 • Laste vahel üksteist arvestava ja kaasava suhte loomine. /”Kiusamisest vabaks!” metoodika rakendamine kõigis rühmades/

PERSONAL: Kogun elamusi, jagan kogemusi. Õpin märkama süüdistavat käänet (kui märkan, oskan loobuda). /Parem hiljem, kui mitte kunagi/

ÕPETAJA: Õpetaja vaatlus – tegevuse analüüsimine „Õuesõppe ja/või avastustee meetodid õppeaasta teemat toetamas“.

LAPSEVANEM: Kiusamisvastase programmi tegevuste toetamine.

EESMÄRGID:

1. Lastele mängudes turvalisuse ja kaitstuse, huvi ja põnevuse pakkumine:

 • laps kuulab põnevuse ja rõõmuga erinevaid muinasjutte;
 • laps õpib arutlema muinasjutu tõsielulistel teemadel, õpib lugusid jutustama;
 • laps saab rollimängudes võimaluse loovaks eneseväljenduseks.

2. Lastes hoolimise ja üksteise mõistmise õpetamine-harjutamine:

 • muinasjutu lavastuses mängimine aitab kaasa lapse sotsiaalsete käitumismudelite kujunemisele;
 • laps õpib, mis on sallivus, austus, hoolivus, julgus;
 • laps õpib, mis on sõprus. Kes on SÕBER – nii elus kui muinasjutus.

3. Koostöö arendamine ja tugevdamine laste, lasteaia personali ja lastevanemate vahel:

 • ühistegevus peredega toetab üksteist arvestava ja austava suhte loomist, hoolimist ja usaldust

4. TEL /tervisedendus/ teema

 • Lepatriinu Liisu toitub tervislikult.
 • Sirge selg ja rüht.

Kuu plaanid:

MAI16 APRILL2016 MARTS16 VEEBRUAR16 JAANUAR2016 DETSEMBER15 NOVEMBER OKTOOBER September 2015