DOKUMENDID – vastuvõtt

Värskendatud on vastuvõtu ja väljaarvamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/417012018001

AVALDUS lakohale_Lisa_1(2)

avaldus_valvela_daLisa_2(1)

1. 9.2015 kehtib uus Põlva Lasteaia Lepatriinu põhimäärus.
Link Põlva valla kodulehel http://delta.andmevara.ee/polva2014_vald/dokument/224825
Link Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/422052015005

Polva Lasteaed Lepatriinu arengukava2014-2019