Suvine töökorraldus

Põlva Vallavalitsuse korraldus 11.03.2020 nr 2-3/117 näeb ette hallatavate koolieelsete lasteasutuste töökorralduse 2020. aasta suveperioodil järgmiselt: Väljavõte korraldusest: 2. Määrata lasteasutuste personali puhkuseperioodil valvelasteaiaks: 2.1. Põlva Lasteaed Lepatriinu 29. juunist–24. juulini tööpäeviti kella 7.00–18.00; 2.2. …

Info mai kuu tööst

Head vanemad! Põlva Vallavolikogu otsusega on vanemad vabastatud kohatasu maksmisest alates 16.märts 2020 kuni Eesti Vabariigis kehtiva eriolukorra lõpetamiseni. Teadaolevalt on hetkel eriolukorda pikendatud 17.maini. *Lasteaias on avatud valverühm neile, kellel  äärmine vajadus. Lapse lasteaia …

Kodus õppimiseks …

Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös jõuavad ERR Lasteekraani veebilehele kodus õppimist toetavad materjalid! Mängulisel viisil tuuakse lasteni eesti keele ja matemaatika algtõed, teadmised maailmast, loodusest ja tervisest. Olulisel kohal on ka muusika, liikumine ja kunst …

LASTEAEDNIKE IDEEDEST – LAULAME :)

Väga vahva on koos lastega kuulata Laikrete Perebändi lastelaulude sarja laule tarkusterade omandamise eesmärgil 🙂 PÄEVADE LAUL https://youtu.be/knHsNOuniSc AASTAAEGADE LAUL https://youtu.be/KzBNTl-Efc8 PUUDE LAUL https://youtu.be/V_yV9tdZvdM SAARTE LAUL https://youtu.be/a0xF-sUfd5U ILMAKAARTE LAUL https://youtu.be/DNnnR4vPeo8 KELLA LAUL https://youtu.be/lkjJCGrM-RE