Arengukava 2021-2025

Põlva Vallavalitsus kinnitas 25.02.2021 istungil “Põlva Lasteaia Lepatriinu arengukava aastateks 2021–2025”.

Arengukava(Lepatriinu)