2019/2020

Vanast vahvast Lepatriinust saab tuule tiibadesse iga laps!

KAASAEGNE JA TURVALINE, TRADITSIOONE AUSTAV LEPATRIINU LASTEAED ON LAPSE ARENGU INDIVIDUAALSUST ARVESTAV, TERVISLIKKE ELUVIISE PROPAGEERIV KOOSTÖÖVALMIS ÕPPEASUTUS.

Meie väärtused: = ARMASTUS

Avatus

Rahulolu

Mängulisus

Ausus

Sõbralikkus

Tunnustus

Unikaalsus

Sallivus

5.sisehindamise perioodi /2019-2022/ üldteema

LEPATRIINU LIISU MEENUTAB, JÄÄDVUSTAB JA LUSTIB“ /1952 – 2022 = 70/

Ole huvitatud oma tööst ja ela kaasa sellele, siis suudad äratada huvi ka õpilases. J.Käis.

2019/2020 ÕPPEAASTA TEEMA: „MEIE KODU LUGU e Lepatriinu maja 1970-2020 = 50“. 

TERVISEDENDUSE TEEMA /TEL/LIIGUN TUJU HEAKS 🙂

ÜLDEESMÄRK: RÕÕMUS, LOOV JA JULGE LAPS.

  1. Lepatriinus kasvab mänguhuviline, liikuv ja sotsiaalsete oskustega laps, keda arendab ja juhendab pedagoogiliste kogemustega, sõbralik, hooliv, rõõmsameelne, õpihimuline ja tegus täiskasvanu tihedas koostöös koduga.
  2. IGA LAPS on omaette individuaalsus. Kasvatuse ülesanne on selle “mina” kujundamine tõeliseks väärtuslikuks isiksuseks” J.Käis

ÕPETAJA = LAPSEPÄRASUS – õpetaja oskab sobitada oma võimekust lapsepärasuse võimaluste ja vajadustega.

PERSONAL = KOKKUHOIDMINE-ÜHTEHOIDMINE. Kogun elamusi, jagan kogemusi.

LAPSEVANEM = KOOSTÖÖ JA PARTNERLUS.

VANASÕNAD Lepatriinu lasteaia ajaloo meenutamisel:

    • Igal puul oma juur. Iga puu kannab oma võsud.
    • Tahad latva ronida, alusta tüvest peale.

Kallista kaaslast, siis kära kaob!