2018/2019

Vanast vahvast Lepatriinust saab tuule tiibadesse iga laps!

KAASAEGNE JA TURVALINE, TRADITSIOONE AUSTAV LEPATRIINU LASTEAED ON LAPSE ARENGU INDIVIDUAALSUST ARVESTAV, TERVISLIKKE ELUVIISE PROPAGEERIV KOOSTÖÖVALMIS ÕPPEASUTUS.

Meie väärtused: = ARMASTUS

Avatus

Rahulolu

Mängulisus

Ausus

Sõbralikkus

Tunnustus

Unikaalsus

Sallivus

4.sisehindamise perioodi /2016-2019/ üldteema

LEPATRIINU LIISU JA SÕBER KARU MAAILMA AVASTAMAS“

Algul õpeta last kuulama, siis võid talle õpetada kõike, mida tahad. B.Franklin

2018/2019 ÕPPEAASTA TEEMA: „PUU – PIHLAKAS“. Püha puu = õnne ja rõõmu majja tooja!

TERVISEDENDUSE TEEMA /TEL/TERVIS TAIMEDEST

ÜLDEESMÄRK: RÕÕMUS, LOOV JA JULGE LAPS.

Lepatriinus kasvab mänguhuviline, liikuv ja sotsiaalsete oskustega laps, keda arendab ja juhendab pedagoogiliste kogemustega, sõbralik, hooliv, rõõmsameelne, õpihimuline ja tegus täiskasvanu tihedas koostöös koduga.

  • Märksõnad: PERE – USALDUS – UUDISHIMU. /Ma kuulan ja ma unustan. Ma näen ja ma mäletan. Ma teen ja ma oskan. Hiina vanasõna/

1.Lapsekeskse kasvatuse aluseks on tõdemus – laps on oma olemuselt hea! – ja õpetaja ülesanne on tekitada keskkond, kus see headus avaldub. /”Kiusamisest vabaks!” metoodika rakendumine/

2.Laps omandab uusi teadmisi ja oskusi positiivse eeskuju, iseseisva tegevuse ja rollimängude kaudu, mis õpetavad teda märkama, mõtisklema ning väärtustama iseend ja teisi.

3.Laps hoolib oma kodust, kodumaast. Laps oskab märgata ja hoida loodust.

4.PERSONAL: Pere-isamaalisus-hoolivus-lapsepärasus-avatus-kokkuhoidmine-ausus-sõprus. Lähtun oma töös J.Käisi didaktika 10 käsust. Kogun elamusi, jagan kogemusi.

4.LAPSEVANEM: Koostöö /=partnerlus – ühistegevus peredega toetab üksteist arvestava ja austava suhte loomist, hoolimist ja usaldust / – austus – sõbralikkus – keskkond turvalisust tagavate piiridega/.

Kallista kaaslast, siis kära kaob!