Vanast vahvast Lepatriinust saab tuule tiibadesse iga laps!

KAASAEGNE JA TURVALINE, TRADITSIOONE AUSTAV LEPATRIINU LASTEAED ON LAPSE ARENGU INDIVIDUAALSUST ARVESTAV, TERVISLIKKE ELUVIISE PROPAGEERIV KOOSTÖÖVALMIS ÕPPEASUTUS.

Meie väärtused: = ARMASTUS

Avatus

Rahulolu

Mängulisus

Ausus

Sõbralikkus

Tunnustus

Unikaalsus

Sallivus

4.sisehindamise perioodi /2016-2019/ üldteema

LEPATRIINU LIISU JA SÕBER KARU MAAILMA AVASTAMAS“

Algul õpeta last kuulama, siis võid talle õpetada kõike, mida tahad. B.Franklin

2017/2018 ÕPPEAASTA TEEMA: „PUU – TAMM“. Tahad latva ronida, hakka tüvest peale! (eesti vanasõna)

TERVISEDENDUSE TEEMA /TEL/TERVISEKOMBED

ÜLDEESMÄRK: RÕÕMUS, LOOV JA JULGE LAPS.

Lepatriinus kasvab mänguhuviline, liikuv ja sotsiaalsete oskustega laps, keda arendab ja juhendab pedagoogiliste kogemustega, sõbralik, hooliv, rõõmsameelne, õpihimuline ja tegus täiskasvanu tihedas koostöös koduga.

 • Märksõnad: PERE – USALDUS – UUDISHIMU. /Ma kuulan ja ma unustan. Ma näen ja ma mäletan. Ma teen ja ma oskan. Hiina vanasõna/

1.Lapsekeskse kasvatuse aluseks on tõdemus – laps on oma olemuselt hea! – ja õpetaja ülesanne on tekitada keskkond, kus see headus avaldub. /”Kiusamisest vabaks!” metoodika rakendumine/

2.Laps hoolib oma kodust, kodumaast. Laps oskab märgata ja hoida loodust.

3.PERSONAL: Tarkus – austus – meisterlikkus – meeskondlikkus. Lähtun oma töös J.Käisi didaktika 10 käsust. Kogun elamusi, jagan kogemusi.

4.LAPSEVANEM: Koostöö /=partnerlus – ühistegevus peredega toetab üksteist arvestava ja austava suhte loomist, hoolimist ja usaldust / – austus – sõbralikkus – keskkond turvalisust tagavate piiridega/.

KALLISTA KAASLAST, SIIS KÄRA KAOB.

xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcx

 

Kuu tegevused lastega /teatripiletid 2€ – 2,50€

MAJA JÕULUPEOD R=15.12 –

kell 15.00- 1s,

kell 16.00 – 2s

kell 17.00 – 4b

L=16.12 –

kell 10.00 –  3a,

kell 11.30 – 1a,

kell 13.00 – 2b,

kell 14.20 – 3b,

kell 16.00 – 1b

 • DETSEMBER – jõulukuu, talvekuu, talvistekuu, talsipühakuu, mängukuu
 • TEL – LEPATRIINU HOIAB JA HOOLIB
 1. 1.-29.12 – PIILUME LOGOPEEDI KABINETTI – HELVE
 2. 01.12. – PÄKAPIKULA AVAMINE KUUSKEDE MAAL = MARE, SILVI + VEERA, TIINA
 3. 4.12 KELL 11.30 – „HR. ORAVA JÕULUD“ – OMATEATRI JÕULUETENDUS LASTELE – KÕIK
 4. 4. 05.-21.12 – PIPARKOOGI KÜPSETAMISE PÄEVAD – RÜHM + KÖÖK
 5. K., 13.12 KELL 15.15 – NIPITIRI TEATER “SINISABA JÕULUD”, PILET 2.20€
 6. JÕULUPEOD – R. 15.12 15.00 – 18.00 = 1. SÕIM, 2. SÕIM, 4B //L. 16.12 10.00 – 17.00 = 3A, 1A, 2B, 3B, 1B
 7. 20.-22.12 – MUINASJUTUTUBA – VEERA
 8. ÕUES KELGUD-SUUSAD, KUI …. = SILVI
 • November 

TEL – TUNNEN OMA KEHA. OSKAN KÄITUDA LIIKLUSES PIMEDAL AJAL.

 1. A´8.20 – HOMMIK ALGAB VÕIMLEMISEGA – SAALIS JUHENDAB TIINA
 2. ISADEGA PEREÕHTUD – 8.11-1A+2S; 4B; 9.11-3A; 13.11 – 1s; 14.11 – 2B; 15.11-3B;
 3. N., 9.11 – ORIENTEERUMINE ÕUEALAL – B-MAJA, SILVI;
 4. R., 10.11 – PUNKTILIIKUMINE – 3A – SILVI
 5. N., 16.11 KELL 15.10 – SÕBER HELKUR. B-MAJA, TIINA, MARE
 6. N., 9.11 15.15 – Lepatriinu teater “EILE, TÄNA, HOMME”, pilet 2.50€
 7. 5. R., 10.11 – MARDIPÄEVA SANDITAMISED NAABRITE POOL – AIARÜHMAD
 8. R., 24.11 – KADRIPÄEVA SANDITAMISED NAABRITE POOL – AIARÜHMAD
 9. N., 30.11 – KÜBARA JA LIPSU PÄEV – VABATAHLIKULT RÜHMAS, PIDU SAALIS 3B + 1B + 4B +2B – MARE, SILVI
 • Oktoober 

TEL – OSKA ANDA ESMAABI// LEIVAKUU „OSKAN VALMISTADA TERVISLIKKU VÕILEIBA!“

1.GALERII – SÜGISE MEISTERDUSED /MÄRKAN JA NÄITAN/- RÜHM

2.2.-6.10 – LEIVANÄDAL / k.a. LEIVA KÜPSETAMINE 1b RÜHMAS/

3.K., 4.10 KELL 15.15 TEATER NIPITIRI – SINISABA SEIKLUSED

4.N., 5.10 KELL 11.45 – KALLILE ÕPETAJALE – LASTE LAULUD MAREGA

5.R., 6.10 KELL 11.00 – LEIVATEGU KARILATSIS = 1B, 4B

6.R., 6.10 KELL 11.45 – LEIVAPIDU SAALIS – 1A,3A, 2B, 3B, 4B.

7.9.-25.10 = ESMAABIÕPETUS RÜHMADES – TIINA

8.R., 13.10 KELL 11.30 – KLUNKER – MEIE ÕUE IGIHALJAD PUUD- Veera

9.OKTOOBER –

 • UJUMINE ALGAB 4.X
 • HELKURIPIDU – OLE NÄHTAV! – MARE, TIINA
 • JALGRATTAPÄEVAD – SILVI
 • MATKARAJAD INTSIKURMUS VAJAVAD LÄBIMIST – RÜHM
 • 3.X = TILLUDE SPORDIPÄEV – SILVI
 • R 27.X – töökeskkonna maskott NAPO õppus – 14.00= 1b+4b, 15.00- 2b+3b
 • N 19.X kell 10.00 = Päästeamet „Tulest targem“ – 1b+4b koolieelikud . TIINA

 

 • September –

 TEL – ÕNNETUS EI HÜÜA TULLES // KÖÖGIVILJAKUU “SUVIKÕRVITS ON MAITSEV“.

1.1.9 – TARKUSEPÄEV = NUKUNÄIDEND „KES ON TARGEM – MARE

2.N., 14.9 – 64. PÕLVA LASTE JOOKSUPÄEV INTSIKURMUS –- SILVI

3.5.-15.9 – VANAVANEMATEST RÜHMAS

4.N., 7.9 – LASTE VABARIIK – B-MAJA – MARE

5.E., 18.9 – PLAANIPÄRANE ÕPPEAASTA ALUSTUS

6.R., 22.9 – TERE SÜGIS – VILJA- JA KÕRVITSAKORISTUS, PAKUPEAKATETE VAHETUS, TAMME ISTUTAMINE – VEERA

7.T. 26.9 – TAEVASKOJA MATKARADADEL „MÄRKA JA NÄITA“ – avastusõpe/ õuesõpe – aiarühmad (6) – VEERA

8.25.9 – 30.9 – SÜGISE MEISTERDUSED TAMMETÕRUDEST – RÜHM

9.R., 29.9 – MIHKLILAAT –– lõpeb valge ja soe suveaeg -1B – SIRJED

18.-22.9 – TEL – JALGRATTAPÄEVAD, KIIVRITE KONTROLL – TIINA, SILVI