Vanast vahvast Lepatriinust saab tuule tiibadesse iga laps!

KAASAEGNE JA TURVALINE, TRADITSIOONE AUSTAV LEPATRIINU LASTEAED ON LAPSE ARENGU INDIVIDUAALSUST ARVESTAV, TERVISLIKKE ELUVIISE PROPAGEERIV KOOSTÖÖVALMIS ÕPPEASUTUS.

Meie väärtused: = ARMASTUS

Avatus

Rahulolu

Mängulisus

Ausus

Sõbralikkus

Tunnustus

Unikaalsus

Sallivus

4.sisehindamise perioodi /2016-2019/ üldteema

LEPATRIINU LIISU JA SÕBER KARU MAAILMA AVASTAMAS“

Algul õpeta last kuulama, siis võid talle õpetada kõike, mida tahad. B.Franklin

2018/2019 ÕPPEAASTA TEEMA: „PUU – PIHLAKAS“. Püha puu = õnne ja rõõmu majja tooja!

TERVISEDENDUSE TEEMA /TEL/TERVIS TAIMEDEST

ÜLDEESMÄRK: RÕÕMUS, LOOV JA JULGE LAPS.

Lepatriinus kasvab mänguhuviline, liikuv ja sotsiaalsete oskustega laps, keda arendab ja juhendab pedagoogiliste kogemustega, sõbralik, hooliv, rõõmsameelne, õpihimuline ja tegus täiskasvanu tihedas koostöös koduga.

  • Märksõnad: PERE – USALDUS – UUDISHIMU. /Ma kuulan ja ma unustan. Ma näen ja ma mäletan. Ma teen ja ma oskan. Hiina vanasõna/

1.Lapsekeskse kasvatuse aluseks on tõdemus – laps on oma olemuselt hea! – ja õpetaja ülesanne on tekitada keskkond, kus see headus avaldub. /”Kiusamisest vabaks!” metoodika rakendumine/

2.Laps omandab uusi teadmisi ja oskusi positiivse eeskuju, iseseisva tegevuse ja rollimängude kaudu, mis õpetavad teda märkama, mõtisklema ning väärtustama iseend ja teisi.

3.Laps hoolib oma kodust, kodumaast. Laps oskab märgata ja hoida loodust.

4.PERSONAL: Pere-isamaalisus-hoolivus-lapsepärasus-avatus-kokkuhoidmine-ausus-sõprus. Lähtun oma töös J.Käisi didaktika 10 käsust. Kogun elamusi, jagan kogemusi.

4.LAPSEVANEM: Koostöö /=partnerlus – ühistegevus peredega toetab üksteist arvestava ja austava suhte loomist, hoolimist ja usaldust / – austus – sõbralikkus – keskkond turvalisust tagavate piiridega/.

KALLISTA KAASLAST, SIIS KÄRA KAOB.

NOVEMBER = HINGEDE KUU. HOOLIVUS.

TEL – ravimtaimed; porgand 🙂

päev, kell sündmus osalejad vastutaja
6.,13.,20., 27.11 – 14.30 – 16.00 MALEMÄNG – TARKADE MÄNG. V.Kass 1B, 2B, 3B
5., 12., 19., 26.11 – 15.00 PEOTANTS. R.Olle 1B+ 2B
N., 8.11 KELL 17.00 KONTSERT ISALE-VANAISALE “LAPS TEAB!” KÕIK MÕ, RÕ
R., 9.11 – HOMMIK MARDIHOMMIK SÕBRALE-SÕBRAGA. /PARALLEELID/ KÕIK RÕ, THT, MÕ
T 13.11 PEREÕHTU RÄÄGI MULLE MUINASJUTTU 1 SÕIM
K. 14.11. KELL 15.15 Priit Karmi teatrietendus HAVI KÄSUL, HAVI MEELEST.   2,50€ 2S + aiarühmad ÕJ
a´ rühmas JALGRATTAPÄEVAD THT + RÕ aiarühmad THT
R., 23.11 – HOMMIK KADRIHOMMIK SÕBRALE-SÕBRAGA. /PARALLEELID/ KÕIK
K. 21.11 – 10:00 MÄNGUPIDU “SIILIPOISI SÜNNIPÄEV” 1. JA 2.SÕIM, + 1A MÕ, RÕ
19.11 – 20.11 PUNKTILIIKUMINE ÕUEALAL 1A, 3A, 4B-n LÕ, RÕ
22.11. ORIENTEERUMINE ÕUEALAL 1B+2B LÕ, RÕ
  HELDE PUURAIUJA. I B rühma lapsed = Mare, Anne, Margit PILET 0.50€ AIARÜHMAD 1B RÕ

xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcx

OKTOOBER –  KODUKUU. Kodu – lasteaed- Põlva linn – Põlva vald = ISAMAA.

TEL – Olen terve, rõõmus, õnnelik

päev, kell tegevus-tegelus-sündmus … osalejad vastutaja
K 3.10 Start UJUMISEle 1b, 2b, 3b, 4b
E 1.,8.,15.,22. JA 29.10 15.00 PEOTANTS, SAAL. R.OLLE, 2€ 1B, 2B, 4B, 3B
T 2., 9., 16., 23. JA 30.10 14.30/15.10 HUVIRING MALE, ERIPEDAGOOGI KABINET, V.KASS 1€ 1b, 2b, 3b, 4b RÕ, ÕJ
R 5.10 KELL 9.00/ 9.45/ 10.30 LASTE HAMMASTE SEISUKORRA UURING, MÄE 2A /LAPSEVANEMA LUBA/ 3 JA 6 AASTASED = 1b, 2b, 3b, 1a THT, RÕ
T 9.10 KELL 9.30 / 12.30 VÄLJASÕIT = PÕLVA TALURAHVA MUUSEUM, KARILATSI – LEIVAPÄEV. PROGRAMM 3€, BUSS 2€ 1B, 2B, 4B-S ÕJ, RÕ, THT
K 10.10 LÕUNA ÜLEMAAILMNE VAIMSE TERVISE PÄEV = UNI. UNEJUTUD RÜHMADES. KÕIK RÜHMAD THT, RÕ
N 11.10 9.30 / 10.10 // 11.30/11.45 Loomade karneval. Klaveritund, Diana Liiv, Muusikakuu tähistamine = pilet 2€ 2.sõim + aiarühmad ÕJ
N 11.10 MATKAPÄEV Sügis Intsikurmus. 1b, 2b LÕ, RÕ
E 15.10 – … KÄTEPESU JA NÄGEMISPÄEV – THT RÜHMADES THT
T 16.10 – … ÜLEMAAILMNE TOIDUPÄEV – VÕILEIB= TÄISVÄÄRTUSLIK TERVISLIK TOIT. LEIVATEGU GRAAFIK, SOOVIJAD THT, KÖ, ÕJ
novembrisse HELDE PUURAIUJA. I B rühma lapsed = Mare, Anne, Margit PILET 0.50€ AIARÜHMAD 1B RÕ
T 23.10 PUNKTILIIKUMINE ÕUEALAL 1A, 3A, 4B-n LÕ, RÕ
N 18.10 kell 15.30 RAVIMTAIMEDE PIDU “KARU APTEEK” 1B, 2B, 3B, 4B, 3A MÕ, RÕ
25.10. kell 11.30 VESKIPIDU – LEIB 4B, 3B, 3A THT, MÕ, RÕ

xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcx

SEPTEMBER – TEREKUU-PEREKUU. Kohanemine. Planeerimine.

TEL = Täisväärtuslik toit ja tervislike valikute tegemine. Ohud teel ja rajal

SEPTEMBER 17.09 – 28.09 GALERIIS NÄITUS “SÜGIS ÜLLATAB” PERED
  11.09 14.30 MALEMÄNG – TARKADE MÄNG 1B, 2B, 3B
september 12.09 11.45 õppeaasta avaüritus – nukuetendus “Kes on targem?” aiarühmad
13.09. 9.30 – PÕLVA LINNA LASTE 66.JOOKSUPÄEV INTSIKURMUS 3a + b maja
17.09 15.00 PEOTANTS R.OLLEGA 1B+ 2B
18.09 9.00 – 13.00 Sportlik Mängupäev Valgjärvel. 1b + 2b
19.09 15.15 Tallinna Lepatriinu teatrietendus TERVES KEHAS TERVE VAIM. 2,50€ aiarühmad
a´ rühmas JALGRATTAPÄEVAD  aiarühmad
21.09 11.00 MP “SÜGIS SAABUB SALAMISI“, aiarühmad
25.09. MATKAPÄEV 3a, 4b, 3b
28.09 11.00 – 12.30 MIHKLILAAT “PIHLAKA ALL” = 3B AIARÜHMAD
3.-28.09 LOGOPEED rühmades. Logopeed